L'adreça web de la Facultat d'Economia i Empresa ha canviat a: www.fee.urv.cat.

La dirección web de la Facultad de Economía y Empresa ha cambiado a: www.fee.urv.cat.